Privacyverklaring

J & M van Diggele, gevestigd aan Tusschen beide Wegen 13, 2231 JV te Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.jmfleurs.com , Laan van Verhof 3,  F4-25, 0031-621876844

Michel van Diggele is de functionaris gegevensbescherming van J & M van Diggele. Hij is te bereiken via michel@jmfleurs.com

Doeleinden van gebruik

J & M van Diggele gebruikt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit is om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van de website om uw persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wil maken van de webshop. Die gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een “account” om er voor te zorgen dat u ze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

J & M van Diggele bewaart die gegevens niet strikt langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De persoonsgegeven zullen worden verwijdert wanneer u hierom vraagt.

Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mist dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

J & M van Diggele maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegde zich onbedoeld toegang kunnen  verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunne  personaliseren.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden de cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Inzage en wijzigen

U mag J & M van Diggele vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u         J & M van Diggele verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Beveiligen

J & M van Diggele neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

J & M van Diggele vindt het belangrijk persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiele klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Michel van Diggele. Hij is te bereiken via michel@jmfleurs.com